AVÍS LEGAL:

L’empresa es reserva el dret a reconsiderar i modificar les presents condicions quan ho estimi necessari així com el dret de modificar sense previ avís les característiques constructives a fi de millorar la qualitat o les prestacions de les mateixes.

CONTINGUT WEB I ENLLAÇOS:

Mobles Salvany, no es responsabilitza del mal ús que es realitzi del contingut d’aquesta página web, sent exclusiva responsabilitat de la persona que accedeix a ells i els utilitza.

Tambè es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar informació de la web en qualsevol moment, sense prèvi avís i sense asumir qualsevol responsabilitat.

Queda exonerat de tota responsabilitat davant de posibles perjudicis que pugui patir l’usuari a conseqüència d’errors, defectes u omissions de la informació que faciliti quan procedeixi de les fonts alienes a l’empresa.