Boisserie

Composició boisserie recta i/o raconera a mida

Ref: 00228CC
Fustes de roure massís amb talles artesanals i pilastres massisses treballades sobre belles xapes d'arrel de roure, plafons postformats en relleu i calaixos corbs de gran atractiu i solidesa. Marqueteria en olivato realitzada seguint les tècniques més artesanes
Roure
Roure